Biuro Rachunkowe
HAZO

Działamy od 7 lutego 2011 roku

O firmie

Biuro Rachunkowe HAZO działa od 7 lutego 2011 roku .

Właścicielem jest Magdalena Śmigielska uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego nr 9622/2005 wydanego przez Ministerstwo Finansów.

Działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności biura.

Ofertą Biura jest profesjonalna i rzetelna obsługa księgowo-podatkowa małych i średnich firm, o zróżnicowanym profilu działalności w oparciu o wykształcenie wyższe ekonomiczne z zakresu rachunkowości , bogatą wiedzę  jak również wieloletnią praktykę zawodową w działach księgowości od 2001 roku.

Reprezentujemy klientów przed Urzędem Skarbowym i ZUS na podstawie i w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

Oferta

Usługi podstawowe :

 • prowadzenie księgi handlowej (pełna księgowość),
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów  (ryczałt),
 • obsługa karty podatkowej,
 • obsługa dokumentacji jednego pracownika,
 • listy płac,
 • ewidencje VAT i inne,
 • przekaz elektroniczny deklaracji ZUS, VAT,
 • deklaracje PFRON.

 

Usługi dodatkowe:

 • rejestracja firmy,
 • opracowanie planu kont i zasad polityki rachunkowości,
 • sporządzanie bilansów i raportów finansowo-księgowych,
 • obsługa sprawozdań do GUS,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych i leasingowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych dla instytucji leasingowych i banków,
 • przelewy – PIT, CIT, VAT, listy płac ( plik do homebanking),
 • analizy finansowe i ekonomiczne,
 • roczne sprawozdania finansowe i rozliczenia podatkowe,
 • biznesplany,
 • pozostałe usługi biurowe.

 

 

Kontakt